By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Poznaj GPC

Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska (Rz 5:20b, Biblia Tysiąclecia)

Istnieje pewna kluczowa cecha Boga, która podkreślana jest w wielu miejscach Pisma Świętego. Tam gdzie grzech i bezdenna ludzka nieprawość wydają się tryumfować, Bóg w suwerenny sposób demonstruje potężnie swoją łaskę.

Właśnie ten aspekt Bożego charakteru wzbudza we mnie nadzieję dla narodu niemieckiego, który znajduje się w dolinie decyzji.

Dlatego też wierzę, że Bóg postanowił wzbudzić wołanie z Niemiec skierowane do narodów, aby zjednoczyły się z Bożym sercem, w którym naród żydowski zajmuje szczególne miejsce.

- Harald Eckert

Dlaczego GPC?

Wizja

Misja

Moja historia