By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Missio

Die Kernmission des GPC besteht in der Mobilisierung und Förderung von Gebet für die eigene Nation bezüglich ihrer Beziehung zum jüdischen Volk und Israel.

Der GPC widmet sich den folgenden Zielen:

  • nivomaan yhteen ja luomaan verkostoja samanhenkisistä palvelujärjestöistä ja toisiaan tukevista toimijoista, jotka voivat yhdistää voimivaransa ja ponnistuksensa. GPC:n ydintiimi on sitoutunut edistämään ja harjoittamaan vuorovaikutusta samaa taakkaa kantavien tahojen kanssa.
  • Opetamme ja tuotamme tietoa sekä viestintävälineitä, joilla edistetään rukoilevan seurakunnan toimia raamatullisessa merkityksessa koskien Israelia ja kansakuntia. Nettisivumme, kirjamme, video-opetuksemme, uutiskirjeemme jne. ovat vapaasti ja julkisesti käytettävissä.       
  • Järjestämme tilaisuuksia ja konferensseja, joilla pyritään aktivoimaan osallistumista ja kehittämään rukousstrategioita, jotka liittyvät herkkyyttä edellyttäviin aiheisiin Euroopan unionin, Yhdistyneitten kansakuntien ja Afrikan unionin piirissä jne.

GPC on valmis tukemaan tapahtumia, jotka liittyvät kunkin maan suhteeseen Israeliin ja juutalaisiin. Voimme tehdä yhteistyötä suunnitelmissa olevien rukouskonferenssien ja esirukoustapahtumien tiimoilta

  • alueellisella tai paikallisella tasolla, tapahtuman liittyessä kyseisen maan historiaan, esim. Auschwitz / Puola, Tyynenmeren saaret
  • kansallisella tasolla, kyseisen maan historiaan ja Israeliin liittyen, esim. Saksa
  • maanosan tasolla, kyseisen maanosan historian antaessa aihetta, esim. Eurooppa
  • maailmanlaajuisella tasolla keräämään suuren joukon kansakuntia, esim. Jerusalemiin 2017-2018.